👋 👋

Zarejestruj się aby zobaczyć ceny hurtowe

👋 👋
  • Regulamin

1. Definicje:

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.b2b-egolon.com zwanym dalej Regulaminem, należy rozumieć pod poniższymi pojęciami:

a). Sprzedawca – e-golon Mateusz Golon , Skłodowskiej 2, 21-040 Świdnik, numer NIP: 7123375741, numer REGON: 381556699, tel. 578 896 545, adres e-mail:kontakt@e-golon.pl. Nr rachunku bankowego: PKO BP / 25 1020 3176 0000 5002 0253 7280

b).Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.b2b.e-golon.com oraz jej podstronach.

c). Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

d). Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

e). Konsument – osoba, która definiuje art. 221 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f). Polityka – polityka prywatności, dostępna pod adresem: http://b2b-egolon.com/news/n/134/Polityka-prywatnosci

2. Postanowienia ogólne:

§ 2

Regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, które polegają na umożliwieniu bezpłatnego stworzenia swojego Konta w Sklepie, a następnie zawierania za pośrednictwem internetu umów sprzedaży towarów i usług znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 60 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz pozostałe materiały znajdujące się w Sklepie stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich. Zdjęcia są poglądowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 578-896-545

§ 5

a). Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany te nie mają natomiast wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

b). Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić  po założeniu konta klienta.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, jak również istnieje możliwość realizacji zamówień do krajów trzecich, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci przez Klienta do Sprzedającego i ustaleniu warunków wysyłki.

§ 8

By korzystać ze Sklepu wymagany jest dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

3. Założenie konta w sklepie:

§ 9

a). Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna zarejestrować się poprzez wciśnięcie przycisku „Zaloguj się”, który dostępny jest w górnej części ekranu a następnie w polu „Stwórz konto” podać adres e-mail i wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji po przejściu do kolejnej podstrony. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Polityki. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub/i usunięcia konta konieczny jest kontakt ze Sprzedającym (→ więcej w Polityce Prywatności).

b). Z chwilą założenia Konta, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

c). Sprzedawca po zawarciu umowy, wysyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail wiadomość, z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. 

d). Klient w każdej chwili ma prawo do odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny.

e). Umowa o założenie Konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia, jak również po złożeniu zamówienia.

§ 10

Klient zobowiązuje się do starannego przechowywania swoich danych służących do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość edycji swoich danych adresowych, podglądu historii i szczegółów zamówień oraz podglądu dostępnych kuponów rabatowych.

4. Złożenie i przyjęcie zamówienia:

§ 12

a). Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b). Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

a). W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu produkty oraz wymaga kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Produkty w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości oraz usunięcia, jak również całkowitej rezygnacji z dokonania zakupów.

b). Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka, gdzie również może skorzystać z posiadanych bonów rabatowych.

c). Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy przejść do kolejnych podstron zawierających:

- wybór opcji przesyłki pocztowej lub kurierskiej (sposób dostawy),

- dokonać płatności lub wybrać opcję 'Cash on delivery”, oznaczającą płatność pobraniową.

d). Jeżeli klient nie posiada konta, zamówienie może złożyć jako gość, podając w formularzu zamówienia tylko niezbędne dane, potrzebne do prawidłowego zrealizowania usługi.

e). Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości i cen, jak również wybrany sposób dostawy a także płatność wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient wraz ze złożeniem zamówienia składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potiwerdzeniem otrzymania oferty od Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.

f). W przypadku wybory płatności PayU, Klient po kliknięciu zostaje przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu PayU. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości zwracana.

g). Rezygnacji ze złożonego już zamówienia dokonujemy drogą telefoniiczną na nr : 578-896-545 lub 512-023-422

5. Dostawa i płatności:

§ 14

a). Sposoby, koszty i terminy dostaw towarów określone są każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność poprzez PayU, płatność przy odbiorze przesyłki. Dopuszczalną formą wyboru dostawy jest: przesyłka kurierska, przesyłka listowa, przesyłka do paczkomatu lub po uprzednim kontakcie – odbiór osobisty.

b). Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy dokonać jej przy odbiorze towaru.

c). Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów w ramach przesyłek ponosi Sprzedawca, przy czym może ustalić określony próg wartości zakupów, poniżej którego obowiązek ponoszenia kosztów dostawy będzie obciążał Klienta. Próg taki ustalony został na kwotę 250 zł i dotyczy zamówień opłaconych z góry do paczkomatu. Klient każdorazowo jest informowany o ewentualnych kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

d). Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu.

e). Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

f). Czas realizacji zamówienia (tj. od momentu wysłania zamówienia do otrzymania go do rąk kupującego) może trwać maksymalnie do 5 dni roboczych

g). zamówienie zostanie automatycznie anulowane jeżeli płatność od chwili złożenia zamówienia nie zostanie zaksięgowana w ciągu 48 h roboczych

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

6. Zwroty i reklamacje:

§ 17

a). Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

b). Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub e-mailem na adres Sprzedawcy).

c). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysyłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

e). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

f). W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności za towar lub usługę, niezwłocznie, a w każdym innym przypadku nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

g). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h). Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym innym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

i). Rzecz należy odesłać na adres: e-golon Mateusz Golon ul. Lubelska 21 ,21-007 MEŁGIEW

j). Prosimy o niedosyłanie rzeczy do paczkomatów, bądź na inny adres niż wskazany powyżej.

k). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

l). Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

a). Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad (chyba, że takowy towar jest przedmiotem sprzedaży).

b). Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany na samym początku w Regulaminie, e-mailem na adres: kontakt@e-golon.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 578 896 545, bądź w inny sposób.

c). W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

d). Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

7. Czas trwania umowy o założenie Konta:

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

a). Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną. Umowa z chwilą otrzymania wypowiedzenia zostaje uznana za rozwiązaną.

b). Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

- zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

- podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym (w takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia).

8. Zmiany regulaminu:

§ 21

a). Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jeden z następujących przyczyn:

- wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

- zmian sposobów dostawy lub płatności,

- modyfikacji ścieżki zakupowej,

- zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

b). W przypadku wystąpienia jeden z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klientów drogą elektroniczną informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do nowego Regulaminu.

c). Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta, wówczas staje się on wiążący dla Klienta.

d). Zmiany regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe:

§ 22

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24

Nie wymienione w Regulaminie możliwości rozstrzygania sporów regulują odpowiednie kodeksy prawne.