👋 👋

Zarejestruj się aby zobaczyć ceny hurtowe

👋 👋
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne:

§ 1

Użyte w dokumencie pojęcie Kupującego oznaczać może, w zależności od kontekstu, klienta lub internautę odwiedzającego Sklep.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dn. 16/07/2004 – prawo telekomunikacyjne – sprzedawca wprowadza niniejszą politykę prywatności zwaną dalej Polityką

2. Dane osobowe:

§ 3

a). Kupujący, by mógł skorzystać z usług oferowanych przez sklep www.b2b-egolon.com musi wypełnić odpowiedni formularz, w którym to wymagane jest podane określonych danych osobowych.

b). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne by Sprzedający mógł świadczyć usługi stronie kupującej poprzez Sklep.

c). Wszelkie dane wprowadzone przez Kupującego do formularza rejestracji / formularza zamówienia lub podane zostały w korespondencji ze sprzedawcą, są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez polskie prawo, przede wszystkim zgodnie z ustawą z dn. 29/08/1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25/05/2018 dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27/04/2016 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

§ 4

a). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli e-golon Mateusz Golon

b). Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia.

c). Dane osobowe będą przekazywane przez Sprzedawcę następującym kategoriom odbiorców danych:

- kurierzy i poczta w celu dostarczenia zakupionych towarów (inPost),

- operatorzy płatności (PayU, w przypadku tradycyjnego przelewu – bank),

- podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora,

- dane osobowe będą przekazywane Google LLC, która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Analityics, monitorującego aktywność w sklepie.

§ 5

a). Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, jak również usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do sprzedawcy.

b). Zgodnie z RODO użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych; jeśli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas użytkownik będzie miał możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

c). Zgodnie z RODO użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

§ 6

a). Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, w tym rozpoznawania reklamacji.

b). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić, sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail oraz numery telefonów informacji marketingowych. Jeśli Kupujący udzielił takiej zgody, to może ją w każdej chwili odwołać. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dn.16/07/2004 – prawo telekomunikacyjne.

c). Mimo posiadania prawa przez Sprzedającego do korzystania z możliwości marketingu bezpośredniego, sklep www.b2b-egolon.com nie zamierzał i nie zamierza korzystać z takich rozwiązań, gdyż przetwarzane dane osobowe wykorzystuje tylko i wyłącznie do prawidłowego wykonania usług.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, organom państwowym.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Pozostałe:

§ 9

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

Okres przechowywania danych osobowych po ustaniu zgody na dalsze przetwarzanie ustalony zostanie na 5 lat, co jest okresem odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator.

§ 11

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, jak również kwestii związanych z prawem do bycia zapomnianym, zmian w danych osobowych i ich usuwaniu proszę o kontakt za pośrednictwem:

- telefonu: +48 578 896 545 lub

- e-maila: kontakt@e-golon.pl lub

- korespondencyjnie pod adresem: e-golon Mateusz Golon ul. Skłodowskiej 2, 21-040 Świdnik lub

- poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej

Pliki cookies

§ 1

a). Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw.”ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytane przez Sprzedawcę.

b).Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, jak również do zapamiętania zawartości koszyka.

§ 2

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 3

Sprzedawca informuje Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to spowodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 4

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez program analityczny Google Analityics celem badania ruchu oraz preferencji w Sklepie.

§ 5

Sklep nie przekazuje plików cookies innym podmiotom trzecim, niż tym wymienionym w § 4